دسته ادارات دولتی

اداره گاز گلبهار

اداره گاز

گلبهار، ابتدای بولوار پرند

اداره آب

گلبهار، خیابان بهار، خیابان نرگس

اداره ثبت احوال

گلبهار، خیابان بهار، خیابان نرگس

اداره ثبت اسناد و املاک

گلبهار، بولوار عدالت، بین عدالت 5و7
اداره پست گلبهار

اداره پست گلبهار

گلبهار، بولوار چهارباغ، خیابان یاس
شرکت عمران شهر گلبهار

شرکت عمران

گلبهار، بولوار ابن سینا، میدان عمران

سازمان نظام مهندسی

گلبهار، بولوار چهارباغ
اداره برق گلبهار

اداره برق

گلبهار، ابتدای بولوار پرند
آتش نشانی گلبهار

آتش نشانی گلبهار

125

بولوار ابن سینا بعد از تقاطع استقلال نرسیده به ابن سینا9

پشتیبانی

09154033995