دسته آموزشگاه موسیقی

آموزشگاه موسیقی باربد درگلبهار

آموزشگاه موسیقی باربد

گلبهار، بلوار استقلال،استقلال 9،مجتمع تجاری جم 1،طبقه مثبت 2،واحد301

آموزش گیتار توسط مدرس بانو

گلبهار، خیابان جمهوری

آموزشگاه موسیقی فرداد

گلبهار،پیروزی5 - اولین کوچه سمت چپ - قطعه سوم

گالری موسیقی چکاوک

گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم2،واحد208

آموزش گیتار(۳۴۵۳)

آموزش دف(۰۲۰۷)

پشتیبانی

09154033995