دسته آزمایشگاه

آزمایشگاه تخصصی گلبهار (دکتر قائمی)

بوستان لاله، پردیس

آزمایشگاه پردیس

گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،ساختمان پزشگان پردیس
آزمایشگاه گلبهار

آزمایشگاه گلبهار

بلواراستقلال-بهار12-بوستان لاله

پشتیبانی

09154033995