دسته آجیل و خشکبار

گلبهار، مجتمع تجاری پرند، سمت راست، جنب مبلمان ایزانلو
نبش استقلال ۹ مجتمع تجاری جم ۱ حاشیه خیابان
بلوار استقلال، بهار، بهار 12، مجتمع تجاری پردیس
بلوار پژوهش، بعد از مجتمع آریا
بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی، برونسی 31
بلوار عدالت ، کمال الملک ، بلوار پرند
بلوار عدالت، غدیر، بلوار پرند، بین میدان غدیر و استاد رسام
بلوار مهرگان، مجتمع تجاری مهرگان
گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم1
گلبهار،بلواراستقلال بین9،11،مجتمع تجاری جم1،طبقه2،
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار12،مجتمع تجاری پردیس
گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ

پشتیبانی

09154033995