دسته آبمیوه بستنی

آبمیوه دلیجان

بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند

بستنی سنتی امین اردکان

گلبهار،بلوارپرند،نزدیک خیابان رسام،روبروی افق کوروش

آبمیوه مانی ما

بلوار استقلال ، بلوار ابن سینا ، بلوار پرند ، بین کمال الملک و میدان غدیر

آبمیوه و بستنی حاج بهرام

بلوار پرند ، میدان غدیر ، نبش مجتمع پرند

پشتیبانی

09154033995