دسته آبمیوه بستنی

بلوار استقلال ، بلوار ابن سینا ، بلوار پرند ، بین کمال الملک و میدان غدیر
بلوار پرند ، میدان غدیر ، نبش مجتمع پرند
بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند
گلبهار،بلوارپرند،نزدیک خیابان رسام،روبروی افق کوروش

پشتیبانی

09154033995